TorEriksPhoto

Ballestas Øyene

Tilbake til Peru 2006Utenfor byen Paracas ligger Ballestas øyene. Disse øyene blir kalt lille Galapgos på grunn av det rike fugle og dyrelivet. Her finnes  bl.a. sjøløver, humboldt-pingviner, pelikaner og en rekke andre arter sjøfugl.   


Vi besøkte Ballestas Islands 22. juni 2006

Fiskere på vei hjem fra fiskefeltet. Havet utenfor Paracas er svært rikt. Humboldt-strømmen som kommer fra Antarktis og går opp langs hele vestkysten av Sør-Amerika bringer med seg kaldt næringsrikt vann som gir næring til en rekke fiskearter, som igjen er viktig føde for både mennesker, fugler og dyr.        På veien ut mot Ballestas øyene passerer man denne geoglyfen som kalles El Candelabra (kandelaberen). Den er hele 181 meter høy og består av 60cm dype "grøfter" ned i terrenget.

Ingen vet hvordan eller hvorfor den er blitt til, men en rekke myter prøver å forklare dette. Ingen vet heller hvor gammel figuren er, men det er funnet potteskår fra 200 år før kristus like ved. 

Turen ut fra Paracas gikk i slike åpne båter og det tok i underkant av en time ut til øyene.

Det finnes en megde forskjellige sjøfugl ute på disse øyene og støynivået er overveldende. Her har pelikanene slått seg ned.

Det er overraskende å se pingviner så langt nord. Men humboldt-pingvinene trives på Ballestas øyene.

Også en mengde sjøløver holder til på Ballestas. På grunn av det spesielle og rike dyrelivet er øyene fredet og det er ikke lov å gå i land.

Alle sjøfuglene har gjennom århundrene lagt igjen utrolige mengder fuglemøkk, eller såkalt guano. Dette har vært en viktig ressurs som har blitt benyttet som gjødsel. Guano ble tidligere utvunnet i store mengder fra Ballestas og en kan fortsatt se spor etter denne virksomheten i form av stålskjeletter av kraner, vinsjer og brygger.

Powered by SmugMug Owner Log In